Vi tror på, at gennem uddannelse og viden om vold, at vi kan stoppe volden for de næste generationer!

Få os ud på din skole!

Vi underviser i voldsforebyggelse med fokus på køn, krop, identitet, ligestilling, trivsel og meget mere. Vi brænder for at sætte trivsel på skolernes dagsorden og inviterer til at tale om, hvordan hver klasse kan være med til at forebygge mistrivsel, mobning og vold.

Book et forløb med de moduler din klasse har brug for på uddannelsecma@talomvold.dk

Om forløbet

Vi sender en underviser ud i jeres klasse til min. en dobbeltlektion bestående af et modul. 

Det fælles formål med ’Viden om Vold’s undervisningen er, at forebygge vold gennem forståelse for personlige grænser og andres grænser. Vi ved, at når unge har de rette værktøjer til at identificere og italesætte svære problemstillinger, trives unge og deres indlæring og mentale sundhed forbedres.  

Hvorfor er Viden om Vold’s undervisning og træning vigtigt for den unge generation og fagpersoner?

 • Unge i dag står overfor langt mere viden & misinformation end de tidligere generationer
 • Grundlæggende understøtter al vores undervisning tre grundlæggende færdigheder, som vi kalder emotionsregulering
 • Når unge har de rette værktøjer til at identificere og italesætte svære problemstillinger, trives unge og deres indlæring, og mentale sundhed forbedres.

Center for Magtanalyses undervisning er bygget op af lektioner á 45 minutter, hvor vi kan skræddersy et af modulerne, så det passer til netop jeres problemstilling. Elever og fagpersoner modtager konkrete værktøjer til at skabe et godt miljø i klassen. Vores undervisning er tilpasset forskellige klassetrin i udskolingen. Vi anbefaler to gange 45 minutter á to til fire besøg i hver klasse. Lektionens form tager udgangspunkt i følgende:

 • Oplæg (10-15 minutter)
 • Øvelse (20-25 minutter)
 • Refleksion & opsamling (10-15 minutter)

 Modul: Køn & seksualitet

Et oplæg om køn og seksualitet og hvad det betyder for de forventninger, vi har til hinanden.

Lektionen handler om, hvordan normer om køn og seksualitet har udviklet sig over tid, og gør op med med begrænsende stereotyper. Eleverne kan stille spørgsmål, i en anonym brevkasse, der kan relatere sig til alle dele af undervisningsforløbet. Vi vender tilbage til spørgsmålene løbende.

Modul: Krop

Et oplæg om diversiteten af kroppe: race/etnicitet, abilitet, myter om den maskuline og den feminine krop, forskellige måder at have sex på.

Lektionen handler om at forstå sammenhængen mellem krop og sind. Vi laver en workshop om grænser og en øvelse med fiktive brevkassehistorier.

Modul: Voldsforebyggelse, trivsel og fællesskab

I Center for Magtanalyse ser vi en stigende tendens til implicitte og eksplicitte voldsformer, der særligt rammer unge. Billeddeling uden samtykke, seksuel chikane, grænseoverskridende adfærd og vold i hjemmet, for at nævne nogle aktuelle problemstillinger.

Særligt i folkeskolesegmentet har vi identificeret en manglende undervisning med fokus på voldsfaglig viden samt fællesskaber, der giver de enkelte elever stærke netværk, hvor de, med udgangspunkt i deres egne livspositioner, kan have samtaler om, hvad vold er og på den måde være med til at forebygge vold i alle dens former, før den sker. 

Modul: Money Matters

Den unge generation står overfor en stigende tendens til gælds- og fattigdomsproblematikker. Derfor har Viden om Vold udarbejdet en række workshops og undervisning til unge mellem 15-20 år om finansiel forståelse.

Undervisningen er ligeledes tiltænkt lærere i folkeskoleregi, idet den manglende viden efterlader en ung generation overfor risiko for fattigdom og i økonomisk udsatte positioner.

Modul: Trivselsundervisning

I Center for Magtanalyse tager vores trivselsundervisningen afsæt i at opbygge værktøjskasser med forståelse for magtforhold, grænser, samtykkebaseret kommunikation og trivsel.

I samarbejde med både klassen og klasselærer arbejder vi på at samskabe nye måder at tale om identitet, klasse og samvær på. Vi tilbyder oplæg, workshops og mange forskellige former for interaktiv undervisning, som for eksempel performanceteater og anonyme postkasser, hvor alle spørgsmål bydes velkomne og hvor vi inviterer klassen til at indgå i dialog. 

  Du kan også få besøg af os og hjælp til at opbygge politik mod vold & mistrivsel

  Center for Magtanalyse laver politikker mod vold og mistrivsel til uddannelsesinstitutioner. Vi kan tage en uformel snak om hvordan vi på bedst vis, kan lave en politik der sikrer voldsfri skoler samt sikre at eleverne ved hvordan de kan tale om vold og hvor de kan henvende sig, hvis de oplever forskellige former for vold som mobning.

   

  Vil du vide mere om vores oplæg og uddannelse?

  Vil du vide mere om vores uddannelse eller booke et oplæg? Kontakt os her uddannelsecma@talomvold.dk  

  Skal du med på det nye kursus “Voldsforebyggelse i Praksis?

   

  Projektets undervisere vil tage holdet igennem viden vold, konkrete metoder til forebyggelse af vold og heling efter vold – også til fagpersoner.

  Du kan forvente at lære mere om et nyt voldsbegreb, herunder hvordan volden findes på forskellige niveauer i samfundet og hvordan den strukturelle vold påvirker de fleste mennesker forskelligt.

  Kurset tager afsæt i en intersektionel tilgang til magt, for at forstå hvordan volden er dynamisk og rammer minoritetspositioner, f.eks. kønnede minoriteter. Der vil blive sendte læsning til deltagerne før hver kursusgang. 

  Vi vil særligt dykke ned i, hvordan man som bystander, pårørende eller udsat position kan støtte sig selv eller andre. 

  Praktisk

  Næste opstart er den den 2. august kl 16:00-18:00. Kurset afholdes fysisk på Frederiksberg. Det er også muligt at deltage online. 

  Kurset er bygget op over tre uger, hvor vi mødes tre gange. Hvert møde varer to timer. 

  Det er gratis for medlemmer. Du kan melde dig ind her.

  Tilmeld dig ved at sende en mail til uddannelsecma@talomvold.dk 

   

  Vores tilgang til undervisning

  Gennem specialiseret viden om vold og erfaring med peer-to-peer-metoden tager vores undervisning afsæt i levede erfaringer med vold. Med afsæt i peer-to-peer-metoden arbejder man ud fra ideen om, at udsathed kan udgøre en ressource, der kan anvendes, udvikles og skabe værdi for personen selv og for andre med lignende erfaring. Når de studerende deler livserfaring med dem, der indgår i læringsrummet, opstår der unikke fællesskaber, samhørighed og ligesindethed.

  Peer-to-peer i praksis

  Litteraturen peger på, at peer-støtte på særlige områder adskiller sig positivt fra den støtte, der udøves af fagpersoner, som ikke har ensartet levet erfaring (VIVE, 2019). Det kan eksempelvis indgyde håb hos deltagerne at se andre med lignende erfaring agere rollemodel. Desuden kan underviseren ofte stille andre spørgsmål til de studerende, idet underviseren har et andet udgangspunkt for forståelse af de studerendes betingelser samt af hvad, der skal til for at ændre dem. 

  Vores metode og erfaring har mødt positive reaktioner hos studerende. Dét, at de undervises af mennesker med levet erfaring om vold, mistrivsel, mobning etc. giver en autenticitet og tryghed, der kan hjælpe eleverne til at tale åbent med hinanden. På denne måde kan underviserne, sammen med de unge, arbejde mod at skabe et rum, hvor det at bryde tabuer, ses som vigtigt, nødvendigt og et fælles projekt.

  Hvordan vi forebygger vold

  Vi har udviklet indsatsen “Viden om Vold” som en en række oplæg til studerende i folkeskoler, gymnasier, professionshøjskoler, højskoler m.fl. hvor vi sammen lærer at tale om svære emner som mistrivsel, ulighed og vold.

  Gennem oplæg og workshops tager vi studerende og fagpersoner med ind i vores viden om vold og hvordan vold hænger sammen med magtrelationer såsom køn, klasse, geografi og meget mere.

  Vi forstår vold som sproglig vold, psykisk vold og fysisk. Vi nuancerer og aftabuiserer hvad vold er. I vores erfaringer med at yde støtte til voldsudsatte  har vi lært, at størstedelen af deltagerne identificerer at have været udsat for vold tidligt i deres liv, første gang. F.eks mobning. Den tidlige vold står ofte i baggrunden til andre former for mistrivsel i deres voksne liv. Den vold der går igen i flere deltageres barndom er den sproglig vold, såsom trusler, udskamning, isolation i hjemmet og i skolen. Disse former for vold som følelser af afmagt og uforståenhed over hvad problemet er. Vi ser et behov for at nå ud til de yngre generationer og italesætte disse mønstre af mistrivsel fordi vi tror på at vi kan være med til at forebygge at de voldelige mønstre forgrener sig i individet eller fortsætter ind i deres voksenliv. 

  Vi har blandt andet undervist, afholdt oplæg og workshops her: