Vi tror på, at gennem uddannelse og viden om vold, at vi kan stoppe volden for de næste generationer!

Få os ud på din skole!

I 2022 kan folkeskoler booke vores forløb “Køn, krop og Klasse” gratis via København Kommunes hjemmeside her

Vi tilbyder seksualundervisning som tager afsæt i forståelse for magtforhold, grænser, samtykkebaseret kommunikation og viden om sundhed og trivsel.

Om forløbet

Vi sender en underviser ud i jeres klasse til fire dobbeltlektioner. Vores forløb varer i alt fire uger og indebærer tre lektioner til elever og en lektion til lærerne og eleverne, hvor vi sammen kan skabe rammerne for en tryg undervisning i fremtiden. Vi brænder for at sætte trivsel på skolernes dagsorden og inviterer til at tale om, hvordan hver klasse kan være med til at forebygge mistrivsel, mobning og vold.

Første undervisningsgang: ‘Køn’

Et oplæg om køn og seksualitet og hvad det betyder for de forventninger, vi har til hinanden. Lektionen handler om, hvordan normer om køn har udviklet sig over tid, og gør op med med begrænsende stereotyper. Eleverne kan stille spørgsmål, i en anonym brevkasse, der kan relatere sig til alle dele af undervisningsforløbet. Vi vender tilbage til spørgsmålene løbende.

Anden undervisningsgang: ‘Krop’

Et oplæg om diversiteten af kroppe: race/etnicitet, abilitet, myter om den maskuline og den feminine krop, forskellige måder at have sex på. Lektionen handler om at forstå sammenhængen mellem krop og sind. Vi laver en workshop om grænser og en øvelse med fiktive brevkassehistorier.

Tredje undervisningsgang: ‘Lærerens time’

Et oplæg om mistrivsel. Vi reflekterer med lærerne om hvordan man bliver opmærksom på signaler for mistrivsel hos eleverne. Vi arbejder med ‘forumteater’, hvor vi undersøger, hvordan man spotter og handler på mistrivsel. Lærerne laver et manifest, hvor vi kortlægger deres behov og forventninger til hinanden og ledelsen.

Fjerde undervisningsgang: ‘Klasse’

Et oplæg om samtykke og ansvar for egen- og klassens trivsel. Vi tager op hvordan man håndterer utryghed, konflikt og hvem man kan henvende sig til, hvis man ikke har sproget til at sætte ord på komplicerede emner. Vi laver en øvelse med fiktive læserbreve og forumteater, hvor eleverne kommer med idéer til hvordan man kan håndtere svære situationer. Eleverne skriver et manifest om deres forventninger til hinanden og hvordan de vil sikre et trygt rum fremadrettet.

Vil du vide mere om vores oplæg og uddannelse?

Vil du i kontakt med vores lokalafdeling i Aalbrog?

Skriv til Cecilie Ryom Kramer (hun/hende) cecilie-cma@talomvold.dk

Cecilie er uddannet Social og Sundhedshjælper før hun tog en bachelor og kandidat i sociologi. Cecilie har en særlig viden indenfor sociologiske metoder og tag på hvordan børn og unge udvikles i institutioner og hvordan fagpersoner kan være med til at sikre børns trivsel og udvikling.

Vil du vide mere om vores uddannelse eller booke et oplæg?

Kontakt os her uddannelsecma@talomvold.dk  

Leder af Viden om Vold i København, hedder Dan Dudkowski (de/dem). Dan blev uddannet fra Roskilde Universitet, Cultural Encounters & Communication i 2022. Dan skal være med til at udvikle vores uddannelsesindsats med deres særlige kompetencer inden for viden om køn, seksualitet, kultur og intersektionalitet og egen erfaring som non-binær person. Vores tilgang til undervisning

Gennem specialiseret viden om vold og erfaring med peer-to-peer-metoden tager vores undervisning afsæt i levede erfaringer med vold. Med afsæt i peer-to-peer-metoden arbejder man ud fra ideen om, at udsathed kan udgøre en ressource, der kan anvendes, udvikles og skabe værdi for personen selv og for andre med lignende erfaring. Når de studerende deler livserfaring med dem, der indgår i læringsrummet, opstår der unikke fællesskaber, samhørighed og ligesindethed.

Peer-to-peer i praksis

Litteraturen peger på, at peer-støtte på særlige områder adskiller sig positivt fra den støtte, der udøves af fagpersoner, som ikke har ensartet levet erfaring (VIVE, 2019). Det kan eksempelvis indgyde håb hos deltagerne at se andre med lignende erfaring agere rollemodel. Desuden kan underviseren ofte stille andre spørgsmål til de studerende, idet underviseren har et andet udgangspunkt for forståelse af de studerendes betingelser samt af hvad, der skal til for at ændre dem. 

Vores metode og erfaring har mødt positive reaktioner hos studerende. Dét, at de undervises af mennesker med levet erfaring om vold, mistrivsel, mobning etc. giver en autenticitet og tryghed, der kan hjælpe eleverne til at tale åbent med hinanden. På denne måde kan underviserne, sammen med de unge, arbejde mod at skabe et rum, hvor det at bryde tabuer, ses som vigtigt, nødvendigt og et fælles projekt.

Hvordan vi forebygger vold

Vi har udviklet indsatsen “Viden om Vold” som en en række oplæg til studerende i folkeskoler, gymnasier, professionshøjskoler, højskoler m.fl. hvor vi sammen lærer at tale om svære emner som mistrivsel, ulighed og vold.

Gennem oplæg og workshops tager vi studerende og fagpersoner med ind i vores viden om vold og hvordan vold hænger sammen med magtrelationer såsom køn, klasse, geografi og meget mere.

Vi forstår vold som sproglig vold, psykisk vold og fysisk. Vi nuancerer og aftabuiserer hvad vold er. I vores erfaringer med at yde støtte til voldsudsatte  har vi lært, at størstedelen af deltagerne identificerer at have været udsat for vold tidligt i deres liv, første gang. F.eks mobning. Den tidlige vold står ofte i baggrunden til andre former for mistrivsel i deres voksne liv. Den vold der går igen i flere deltageres barndom er den sproglig vold, såsom trusler, udskamning, isolation i hjemmet og i skolen. Disse former for vold som følelser af afmagt og uforståenhed over hvad problemet er. Vi ser et behov for at nå ud til de yngre generationer og italesætte disse mønstre af mistrivsel fordi vi tror på at vi kan være med til at forebygge at de voldelige mønstre forgrener sig i individet eller fortsætter ind i deres voksenliv. 

Vi har blandt andet undervist, afholdt oplæg og workshops her: