Vores tilgang til voldsforebyggelse

Vi stopper volden før den starter!

I Center for Magtanalyse arbejder vi med ’primær voldsforebyggelse’ som betyder, at forebyggelse af vold skal starte tidligt i børns liv. Primær voldsforebyggelse skal forstås som konkret forebyggelse, der reducerer forekomsten af volden på sigt, og derved nedbringer risikoen for vold. 

Målsætningen er, at stoppe volden, før den begynder. Det gør vi gennem folkeoplysning og uddannelse til pædagoger, lærer og fagpersoner, der arbejder med børn og unge. Vi yder også støtte når skaden er sket, fordi vi ved at personer der har været udsat for vold, er i risiko for at blive udsat for vold igen.

Vi laver en bevægelse nedefra og op

Vi ser at vold er en konsekvens af ulige forhold i samfundet. Derfor er det først og fremmest samfundets institutioner og politikeres opgave at forebygge volden.

For nuværende er der fra politisk side primært fokus på at stoppe volden efter den er hændt, i form af krisecentre, men ikke før den opstår. Indtil der kommer konkrete bud på voldsforebyggelse på den politiske dagsorden, tager vi ud på skoler og institutioner for at undervise lærer, pædagoger og andre fagprofessionelle i at klæde børn og unge bedst muligt på til at spotte vold og afbryde den, før den starter.