Bliv medlem 

Vil du være med til at skabe et Danmark uden vold?

Bliv medlem og støt arbejdet. Alle foreningens støttetilbud er gratis, dog skal man skal være medlem af foreningen for at kunne deltage i aktiviteterne.

Hvorfor støtte os?
Som medlem er du med til at støtte vores arbejde, støttegrupper for volds-udsatte og hjælper os med at nå i mål med visionen: et Danmark uden vold!

Hvis du overfører vis bank vil vi venligst bede dig om at skrive navn og efternavn i overførslen, og efterfølgende sende en mail til os på centerformagtanalyse@gmail.com  med dit navn og ‘medlemskab’ i titlen. Vi bruger din mail til at sende nyhedsbrev.

Vil du støtte os?

MobilePay 555744

Via bank

reg.nr 9570 kontonr.nr 0013129991

Meld dig ind ind i et fællesskab

Siden 2019 har foreningens arbejde udviklet sig hastigt i takt med de mange nye frivillige. I 2021 var vi 34 frivillige og i dag er vi 52 frivillige fordelt mellem København og Aalborg. I 2021 oprettede foreningen yderligere fem arbejdsgrupper, som varetages af frivillige samt bestyrelsen. Disse arbejdsgrupper har en stærk sammenhængende kraft, som foreningens grundkerne kendetegnes ved. Dette vidner om foreningens eksterne og interne ansvar, da foreningens fokus på at opretholde et bæredygtigt arbejdsmiljø, hvor intern voldsforebyggelse som nøglebegreb skinner igennem det arbejde foreningens frivillige yder.  Foreningen er organiseret omkring en arbejdende bestyrelse med syv medlemmer og tre suppleanter. Hvert bestyrelsesmedlem har ansvaret for de frivillige, som er tilknyttet et område. Vi har inddelt de frivillige i fem grupperinger – sociale medier, event & lobby, fundraising, vidensafdelingen; “Viden om Vold” og “Femicide Watch” og  ”Tal om Vold”.

Har du lyst til at være frivillig i Center for Magtanalyse?

Som frivillig bliver du en del af et fællesskab, der arbejder på et flertal af projekter. De forskellige frivilliggrupper er inddelt i henholdsvis SoMe, event-og lobbyarbejde, fundraising, Tal om vold og vidensafdelingen Femicide og Viden om Vold.

 

Praktik

Vi har et samarbejde med Københavns Universitets ‘Gender Certificate’ som betyder at vi kan sikre at de kvalifikationer, som Gender Certificate-studerende kommer med bliver udviklet og anvendt i praksis.

Læs mere her

 

Frivillig i Vidensafdelingen

Har du lyst til at opsøge ny vigtig viden og dele den med andre gennem formidling?

Vi har p.t to projekter her – Viden om Vold og Femicide Watch. 

Frivillig i Vidensafdelingen: Arbejdsopgaver
 • Arbejdsopgaver
  Du vil være med til at skrive artikler, lave research og hjælpe med at lave banebrydende magtanalyser. 
 • Hvad vi kan tilbyde dig
  Du lærer at skabe nye innovative løsninger på komplekse samfundsproblemstillinger såsom vold. Du vil desuden få færdigheder indenfor ‘policy-udvikling’, lære at skrive rapporter og forstå lovgivning på volds-og sundhedsområdet. 
 • Hvorfor skal du være med?
  Som frivillig i vidensafdelingen vil du være med til at lave vores noget af vores vigtigste arbejde; folkeoplysning. Du vil indgå i et spændende team for folk tænker teoretisk og metodisk og har en passion for viden.
Frivillig i Tal om Vold

Som frivillig i støttegrupperne vil du stå for at rekruttere nye gruppedeltagere og gøre opmærksom på arbejdet. 

Tal om Vold: Arbejdsopgaver

 • Arbejdsopgaver
  En konkret arbejdsopgave vil eksempelvis være at holde infomøder om støttegrupperne, facilitere workshops samt dele flyers ud på skoler og gymnasier.

   

 • Hvad vi kan tilbyde dig
  Vi tilbyder et vidensforløb om metode og voldsfaglig viden og klæder dig på til opgaven.

   

 • Hvorfor skal du være med?
  Som en del af denne frivilliggruppe, kan du være med til at sikre at folk kan få den rette støtte.
Frivillig i Event-og lobbygruppen

Vil du være med til at planlægge sjove events, festivaller, konferencer og debatoplæg, som har til formål at samle mennesker om et fælles formål?

 

Event-og lobby: Arbejdsopgaver
 • Arbejdsopgaver
  Planlægning, organisering og visualisering af ideer vedrørende spændende arrangementer.
 • Hvad vi kan tilbyde dig
  Du vil få erfaring indenfor eventplanlægning. Derudover vil du få relevant viden om hvordan man identificerer nøglepersoner eksempelvis politikere, opretter kontakt og bibeholder godt samarbejde. Dertil vil du få mulighed for at skabe og deltage i et flertal af sociale og vidensformidlende begivenheder.
 • Hvorfor skal du være med?
  Som frivillig for Event-og lobbygruppen lærer du at bygge spændende events op fra bunden og have indflydelse på idéfase, eksekvering og afrunding. Her kan du gøre en forskel gennem menneskelig interaktion og forsamling. 
Frivillig i SoMe

Som frivillig i SoMe vil du være med til at forebygge vold, ved at sprede CMAs vision gennem interaktiv vidensdeling på digitale medieplatforme.

 

SoMe: Arbejdsopgaver
 • Arbejdsopgaver
  Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være at skabe kreativt indhold som deles på vores instagram, hjemmeside og facebook.
 • Hvad vi kan tilbyde dig
  Du får lov til at være en del af et hold der tænker kreativt og omsætter kompleks viden til let tilgængeligt materiale. Du vil desuden få nyttig erfaring indenfor PR/Social media management.
 • Hvorfor skal du være med?
  Som frivillig for SoMe gruppen vil du være med til at meningsdanne og sprede et vigtigt budskab. Du vil samtidig kan videreudvikle kreative og formidlingsmæssige kompetencer.
Frivillig i Fundraising og lobby-gruppen

Som frivillig i Fundraisinggruppen er du med til at sikre at vi kan udfolde vores projekter på et bæredygtigt grundlag.

Fundraisinggruppen: Arbejdsopgaver

Som frivillig i Fundraisinggruppen er du med til at sikre at vi kan udfolde vores projekter på et bæredygtigt grundlag.

 

 • Arbejdsopgaver
  Dine konkrete arbejdsopgaver vil være at skrive fundansøgninger sammen med sekretariatets projektledere. Du vil desuden være med til at projektudvikler.
 • Hvad vi kan tilbyde dig
  Du vil få brugbar erfaring og forståelse indenfor fundraising og at skrive konkrete ansøgninger, en evne som kan anvendes i mange andre arbejdsmæssige kontekster. 
 • Hvorfor skal du være med?
  Som frivillig for Fundraisinggruppen udfører du en essentiel opgave, som vil sikre CMAs fortsatte arbejde. Derved vil du være med til at rejse midler, som vil hjælpe med vores forskellige indsatser, som søger at forebygge vold. 

Hvis du er motiveret og har lyst til at være en del af fællesskabet så send en mail til afdelingen i København på frivilligecma@talomvold.dk  Skriv til afdelingen i Aalborg på cma-nord@talomvold.dk. Skriv ‘frivillig og den afdeling du ønsker at blive tilknyttet’ og fortæl lidt om dig selv, og hvordan du har lyst til at deltage i arbejdet.

Vil du støtte os?

MobilePay 555744