Vi er 50+ frivillige fordelt på to lokalafdelinger i København og Aalborg

Center for Magtanalyse er stiftet af en gruppe ildsjæle og iværksættere. Tilsammen strækker vores kompetencer sig fra antropologi, psykologi, kriminologi, udviklingsstudier, teatervidenskab, internationale studier og anvendt filosofi.

Disse ekspertiser muliggør et tværfagligt blik på vold og ulighed, der både favner individets erfaring og behov, og sætter dette i et samfundsmæssigt perspektiv som kan skabe nye strategier til stoppe vold og ulighed i samfundet. I vores arbejde kan vi se, at fysisk vold ofte er forbundet med diskrimination, eksempelvis racisme og sexisme.

Det betyder, at når personer identificerer at have været udsat for fysisk vold, har de typisk også været udsat for verbale diskrimination. Derfor behandler vi diskrimination og psykiske voldsformer på lige fod med fysiske voldsfomer.

Målgrupper

Har du været udsat for vold?
Er du pårørende til en voldsudsat?
Har du udsat nogen for vold?
Vil du lærer at forebygge vold?

Så er du vores målgruppe!

Vores støtte, uanset om det er i en samtale om udsathed, eller om du vil lære at forebygge vold gennem undervisning, så er udgangspunktet det samme!

Vi er voldsudsatte og eksperter i at forebygge vold. Vi samskaber viden til forebyggelse i  fællesskaber. Sammen udfordrer vi skadelige normer og sætter gang i samtaler om trivsel. 

Metoder og forandringsstrategi

Vores organisatoriske metoder afspejler vores vilje til at modarbejde former for vold. Som videns- og kompetencecenter med fokus på peer-to-peer metoder er vi eksperter inden for forebyggelses-strategier. Vi bygger politik i samarbejde med mennesker, politikere og virksomheder.

Vi trækker på vores egne personlige erfaringer samt bringer og konceptualiserer viden fra personer, der også har oplevet vold. Vi bruger denne viden, når vi udformer målrettede handlingsplaner, digital fortaler-virksomhed og uddanner deltagere, fagfolk og studerende, især ved at gøre det muligt for enkeltpersoner at omforme negative erfaringer til stærk, inkluderende politik mod mistrivsel.

Mellem videnskab og virkelighed

Vores arbejde er både teoretisk og feltorienteret. Vores team har dybdegående viden om vold, de fleste har mærket volden på egen krop og vi repræsenterer til sammen en bred vifte af ekspertbaggrunde inden for antropologi, psykologi, kultur- og kønsstudier, journalistik, økonomi og kommunikation.

Med vores fælles tværfaglige indsats er vi i stand til aktivt at forebygge og udvikle innovative løsninger på komplekse sociale problemstillinger. Vores styrke er metodeudvikling og dybdegående viden om vold.

Nye måder at tale om vold på

“Vi sætter fokus på vold som et samfundsproblem – og ikke det enkelte individs problem.”

Center for Magtanalyse blev stiftet i 2019 i København af voldsudsatte til voldsudsatte. Foreningen er et fællesskab, hvor medlemmer får redskaber til og sprog for at forstå og tale om volden og derved skabe den samfundsmæssige forandring for at komme volden til livs. Vi hjælper voldsudsatte med at få en aktiv rolle i bekæmpelsen af vold, og gøre dem til en aktiv del af forandringen ved at ændre deres selvforståelse fra at være handlingslammede til at være handlekraftige.  

Vores organisatoriske metoder afspejler vores vilje til at modarbejde former for vold. Som videns- og kompetencecenter med fokus på peer-to-peer metoder er vi eksperter inden for forebyggelsesstrategier.

Vi bygger politik i samarbejde med dem der har brug for forandringen. Vi taler med politikerne og inddrager ekspertviden samt bringer og konceptualiserer viden fra personer, der har oplevet vold. Vi anvender denne viden, når vi udformer målrettede handlingsplaner og uddanner deltagere, fagfolk og studerende, især ved at gøre det muligt for enkeltpersoner at omforme negative erfaringer til stærk, inkluderende politik mod mistrivsel.

Et højdynamisk vidensafsæt 

Vi henter hele tiden ny viden om vold fra støttegrupperne. Det betyder at vi evaluerer støttetilbud løbende og anvender den viden i uddannelses- og forskningsindsatsen hvor de omformes til forskellige former for vidensprodukter om voldsforebyggelse der kan anvendes i praksis til forskellige målgrupper. 

Vi fandt det højst nødvendigt at producere ny viden om vold på baggrund af en målgruppe- og en behovsanalyse samt en kortlægning af eksisterende forskning på voldsområdet, der viste to fund, der gør det svært for den målgruppe CMA afdækker at søge og modtage støtte og viden om vold.  

1)   Der findes få tilbud til personer, der ikke er kriseramte og endnu færre gratis tilbud til personer der har været udsat for vold, mange år efter voldshændelserne. 

2)   Den tilgængelige, voldsfaglige viden bærer præg af to centraliserede problemstillinger; Kvinder med børn i aldersgruppen 35+ på krisecentre og kvinder med etnisk baggrund. Disse to målgrupper danner grobund for den viden om vold som flest danske undersøgelser er baseret på. Den viden er ikke repræsentativ for den brede danske befolkning, som i lavere grad er så kriseramte at de tager på krisecentre og mænds udsathed. 

Derfor har vi opbygget vores tre tilbud som et præventivt, primært voldsforebyggende arbejde der sikrer at viden om vold gennem intersektionelle forståelser, hvilket betyder at vold kan opstå på tværs af køn, klasse, seksualitet, etnicitet, alder og meget mere. Det der adskiller CMA fra andre aktører er at vores projekter har en cirkulær sammenhæng. 

Mød bestyrelsen

Anna Bernsen

Hun/hende

Kriminolog og journalist, forperson 

Jeg leder projektet Femicide Watch-indsats. 

Kontakt mig på ab-cma@talomvold.dk

CMAs mission..

CMA er på en vigtig mission om at stoppe volden i Danmark, og den mission vil jeg gerne være en del af. Samtidig synes jeg at CMA’s tilgang til vold – at volden starter i sproget – er virkelig spændende. Forhåbentligvis kan vi revolutionere den tilgang, myndighederne har til vold og voldsforebyggelse. 

Emilie Blendstrup

Hun/hende

stud. cand.soc. næstforperson

Kontakt eb-cma@talomvold.dk

Min ambitioner er...

Mine ambitioner er, at vi bliver en større stemme i debatten ved at bidrage med vores kreative metoder, vores viden og uddannelsesmateriale om vold. Derudover har jeg ambitioner om at CMA skal blive ved med at være et stærkt tilbud til de mennesker vi ved tidligere er blevet overset i systemet.

Jeg er interesseret i at udfordre den måde vi som samfund tænker om vold og ligestilling, og være med til at opbygge et sprog og et arbejde med vold, der anerkender alle voldens facetter. CMA er de eneste der arbejder så primært og konstruktivt både teoretisk og praktisk med volden, og det arbejde bakker jeg 100% op.

Signe Skovgård Petersson

Hun/hende

Jeg har en baggrund som forretningsantropolog i den juridiske branche. 

Kontakt sp@talomvold.dk

Med CMA vil jeg..

Mine ambitioner for Center for Magtanalyse er at skabe et internationalt konglomerat, hvor vi gennem vores støtte- og netværksgrupper, uddannelsesindsats til fagpersoner, folkeskole- og gymnasieelever, og forskningsindsats ‘Femicide Watch’ er med til at skabe en verden uden vold.

Burcu Erbu Habibi

hun/hende

Underviser og forfatter

I CMA er jeg en del af Viden om Vold afdelingen. 

Kontakt beh.cma@talomvold.dk

Med CMA vil jeg...

Sætte fokus på de strukturelle og kulturelle processer, som fastholder individer i tavshed, skam og selvbearbrejdelse. 

Gennem CMA ønsker jeg at skabe en platform, som kan være med til at styrke andre overlevere af overgreb o at dele deres historie.

CMA’s voldsdefinition giver mig mulighed for at adressere sensuel vold som et strukturelt problem, der har rod i specifikke magtforhold, og den vinkel mangler i samtalen om overgreb lige nu

Kristina Eliasen

Hun/hende

Mere info kommer snarest!

Generelle henvendelser til organisationen?

Kontakt Center for Magtanalyses sekretariatsleder Signe Skovgård Petersson på sp@talomvold.dk  

Signe er uddannet Cand.mag., Cultural Encounters & International Development Studies fra Roskilde Universitet. Efter hendes studier blev hun ansat i et af Danmarks førende advokatselskaber med en opgave om at undersøge, hvilke arbejdsvilkår fremtidens jurister står i møde. 

Signe har siden 2021 været frivillig i CMA og har blandt andet startet den første frivilliggruppe, der varetog organisatoriske opgaver i CMA. Som sekretariatsleder skal hun skal være med til at sikre at CMA bliver en stærk organisation, der også vedbliver at være relevant i fremtiden. 

Forespørgsler om samarbejde eller organisationens indsatser?

Kontakt Center for Magtanalyses direktør Ditte Bjerregaard på db-cma@talomvold.dk  

Ditte er uddannet antropolog fra Lunds og Københavns Universitet og i 2019 stiftede hun CMA med udgangspunkt i hendes speciale og med det formål at forebygge vold gennem støttegrupper til voldsudsatte. Sidenhen har hun udviklet tre fastforankrede indsatser, ‘Tal om Vold’ – støttegrupper til voldsudsatte, ‘Viden om Vold’ – uddannelse, der sætter fokus på mistrivsel og mobning samt ‘Femicide Watch’ – en forskningsindsats, der monitorerer og analyserer misogyne drab.

Ditte har en specialiseret voldsfaglig viden og siddeløbende med hendes stilling er hun blevet optaget på den internationale uddannelse RARE, hvor hun studerer human rights advocacy, og bygger alliancer på tværs af landegrænser.

 

 

Vi er støttet af:

Vil du støtte os?

MobilePay 555744