Vi stopper kvindedrab gennem viden og værktøjer til forebyggelse!

I Femicide Watch overvåger vi og taler om drab på kvinder som misogyne handlinger begået af mænd. Femicide Watch er i en forskningsenhed.

Vi har lavet en kortlægning af 227 danske femicides begået i årene 2000-2021.

Formålet er at bryde tabuet omkring vold og drab på kvinder

Forskning viser,  at der i Danmark begås gennemsnitligt 12 partnerdrab om året med en mandlig gerningsperson og et kvindeligt offer (Hedegård Thomsen 2020). Imens alle andre drabsstatistiker falder, forbliver drab af kvinder, som en særskilt statistik, stabil og har været dette gennem de seneste 25 år. Statistikkerne viser, at drab på kvinder er et strukturelt og kønnet problem.

Projektleder, Anna Bernsen, journalist og kriminolog, udtaler:

“Der skal være langt mere fokus på forebyggelse af vold og drab på kvinder hvis vi skal nedbringe statistikken som viser, at én kvinde hver måned bliver offer for partnerdrab. I en kortlægning af 227 drab mellem årene 2000-2021 har CMA identificeret, at drabsmotivet i 35 af sagerne var jalousi. Det viser os, at kvindedrab er en problemstilling, der skal forebygges gennem oplysning og viden om køn, magthierarkier og maskulinitet.” 

Her er et uddrag af fund fra kortlægningen

Femicide, kvindedrab eller partnerdrab?

Begrebsafklaring

Femicide henviser til de strukturelle betingelser, der går forud for et drab på en kvinde. Med andre ord: Kvinder dræbes, fordi de er kvinder. Vi advokerer for at bruge begrebet femicide i stedet for partnerdrab. Forskellen er, at partnerdrab defineres som ’intimdrab’ og afgrænses ved, at den dræbte har en forudgående relation til drabspersonen. I praksis betyder det nu, at der er et videnshul i statistikker over ’partnerdrab’ som er den kategori politiet anvender, når de registrerer drab. Drabet på Kim Wall og Mia Skadhauge Stevn er altså ikke en del af partnerdrabsstatistikkerne. Det betyder også, at statistikkerne for kvindedrab, eller femicides, er højere end 12 kvinder om året. De er faktisk på 21 kvinder om året.  Ud af de 100% af kvinder der dræbes hvert år (baseret på 25 års statistik) er 56% i parforhold. De resterende 44% af drab på kvinder kategoriseres anderledes, for eksempel når et drab af en femme sexarbejder grupperes som nattelivsvold

Et femicide er et misogynt drab på en kvinde

“Brugen af det specifikke ord femicide – frem for det kønsneutrale ord drab – er vigtig af flere årsager. Ved at bruge femicide, anerkender vi først og fremmest, at misogyne drab på kvinder er en separat problemstilling som kræver separate løsninger.” Vi har skrevet en artikel om begrebet som er udgivet i POV Læs resten af artiklen her

 

 

I forbindelse med den 25. november 2021; International Dag for Bekæmpelse af Vold mod Kvinder, skrev vi en artikel til POV International, hvor vi sætter fokus på begrebet femicide og problematiserer den manglende danske forskning på området:

Vi har lavet et litteraturreview som samler al dansk forskning om drab i Danmark, med fokus på partnerdrab som er en form for femicide.  Her sætter vi fokus på det faktum, at mange former for femicide ikke kan aflæses i de tilgængelige drabsstatistikker. Læs litteraturreviewet her.

I gennemgangen af danks forskning konstaterede vi flere videnshuller

  • Der findes kun ét kvalitativt dansk studie, der beskæftiger sig med partnerdrab.
  • Der findes ingen dansk forskning om kvinder, der har overlevet et drabsforsøg begået af en (eks)partner.
  • Der findes ingen dansk forskning, der afdækker senfølger af drabsforsøg og konsekvenserne af disse.
  • Der findes ingen viden om drab(-sforsøg) rettet mod mænd, eller LGBTQIA+-personer i parforhold.
  • De førende forskere indenfor feltet i Danmark er retsmedicinere, og i Danmark findes der ikke samfundsvidenskabelig forskning om forebyggelse af kvindedrab. 

Følg os på sociale medier

CVR 41393025