Vi stopper kvindedrab gennem viden og værktøjer til forebyggelse!

Femicide Watch er en forskningsenhed, som overvåger og indsamler viden om drab på kvinder i Danmark.

CMA definerer et femicide som et misogynt drab på en kvinde.

Femicide Watch indsamler viden og data om drab på kvinder i Danmark. Formålet er både at oplyse om drab på kvinder samt at producere ny viden, som kan bruges i forebyggelsesarbejdet.

Det vigtige arbejde vi laver er i øjeblikket drevet af frivillige kræfter. CMA arbejder dog målrettet på at få indsatsen på finansloven for 2023. Hvis du vil støtte arbejdet i mellemtiden, kan du læse mere her.

FN’S ANBEFALING OM ET NATIONALT FEMICIDE WATCH

I 2015 opfordrede FN sine medlemslande til at grundlægge et nationalt “femicide watch”. Initiativet har til formål at forebygge femicides gennem indsamling af national data om femicides, med det sigte at sammenligne dataen på nationalt, internationalt og globalt niveau. Målet er at identificere mangler i nationale love og politikker samt manglende implementering af forebyggende tiltag.

Center for Magtanalyses kortlægning af femicides i perioden 2000-2021 er dermed grundlæggelsen af et dansk femicide watch. Men arbejdet er ikke færdigt. CMA vil fortsætte med at kortlægge femicides og indsamle viden og data om drab på kvinder.

CMA har kortlagt 240 danske femicides begået i årene 2000-2021

Femicides     Filicides

CMA definerer et femicide som et misogynt drab på en kvinde. Denne definition er valgt, da den er bred og dermed omfavner mange forskellige drabsmotiver og relationer mellem offer og gerningsperson. Forud for kortlægningen af 240 femicides, skabte CMA en række retningslinjer, som hjælper med at afgøre, om der er tale om femicide. Retningslinjerne er inspirerede af FN’s definition på femicide, som blev vedtaget 26. november 2012 i forbindelse med Vienna Declaration on Femicide.

 

  • Drab på kvinder af kvindens nuværende eller tidligere partner
  • Drab på kvinder af en person, de har haft en romantisk/seksuel relation til Drab på kvinder som følge af en æresrelateret konflikt (de såkaldte æresdrab). Gerningspersonen kan i dette tilfælde både være partner, søn, onkel, fætter eller andre (kvindelige) familiemedlemmer
  • Drab på sexarbejdere samt drab med et seksuelt motiv. Det sidste kan inkludere voldtægt/forsøg på voldtægt og efterfølgende drab
  • Drab på kvinder på baggrund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet, dette inkluderer eksempelvis transpersoner
  • Drab på kvinder på baggrund af deres køn samt etnicitet, race og/eller religion

Formålet er at bryde tabuet omkring vold og drab på kvinder

Forskning viser,  at der i Danmark begås gennemsnitligt 12 partnerdrab om året med en mandlig gerningsperson og et kvindeligt offer (Hedegård Thomsen 2020). Imens alle andre drabsstatistiker falder, forbliver drab af kvinder, som en særskilt statistik, stabil og har været dette gennem de seneste 25 år. Statistikkerne viser, at drab på kvinder er et strukturelt og kønnet problem.

Projektleder, Anna Bernsen, journalist og kriminolog, udtaler:

“Der skal være langt mere fokus på forebyggelse af vold og drab på kvinder hvis vi skal nedbringe statistikken som viser, at én kvinde hver måned bliver offer for partnerdrab. I en kortlægning af 240 drab mellem årene 2000-2021 har CMA identificeret, at drabsmotivet i 35 af sagerne var jalousi. Det viser os, at kvindedrab er en problemstilling, der skal forebygges gennem oplysning og viden om køn, magthierarkier og maskulinitet.” 

Uddrag fra rapporten Kortlægning og Analyse af Danske Femicides, 2000-2021

Hvad betyder femicide?

CMA definerer et femicide som et misogynt drab på en kvinde: Kvinden er blevet dræbt, fordi hun er kvinde. Denne definition er bred, men inkluderer blandt andet partnerdrab og drab med et æresrelateret eller seksuelt motiv.

I Danmark er CMA gået forrest i at inkorporere begrebet i både forskning og den bredere offentlighed. For mens der findes omfattende litteratur med femicide som centralt begreb i udlandet, var termen indtil for nylig stort set ukendt herhjemme. Formålet med Femicide Watch er derfor også at udbrede femicide som begreb. 

Artikel: Det er på tide, at vi taler om femicide

“Brugen af det specifikke ord femicide – frem for det kønsneutrale ord drab – er vigtig af flere årsager. Ved at bruge femicide, anerkender vi først og fremmest, at misogyne drab på kvinder er en separat problemstilling som kræver separate løsninger.”

Vi har skrevet en artikel om begrebet som er udgivet i POV. Læs resten af artiklen her.

 

 

I forbindelse med den 25. november 2021, International Dag for Bekæmpelse af Vold mod Kvinder, skrev vi en artikel til POV International, hvor vi sætter fokus på begrebet femicide og problematiserer den manglende danske forskning på området.

Vi har lavet et litteraturreview som samler al dansk forskning om drab i Danmark, med fokus på partnerdrab som er en form for femicide.  Her sætter vi fokus på det faktum, at mange former for femicide ikke kan aflæses i de tilgængelige drabsstatistikker. Læs litteraturreviewet her.

I gennemgangen af dansk forskning konstaterede vi flere videnshuller

  • Der findes kun ét kvalitativt dansk studie, der beskæftiger sig med partnerdrab.
  • Der findes ingen dansk forskning om kvinder, der har overlevet et drabsforsøg begået af en (eks)partner.
  • Der findes ingen dansk forskning, der afdækker senfølger af drabsforsøg og konsekvenserne af disse.
  • Der findes ingen viden om drab(-sforsøg) rettet mod mænd, eller LGBTQIA+-personer i parforhold.
  • De førende forskere indenfor feltet i Danmark er retsmedicinere, og i Danmark findes der ikke samfundsvidenskabelig forskning om forebyggelse af kvindedrab. 

Følg os på sociale medier

CVR 41393025