Center for Magtanalyse's project Talking about Violence was created with the aim of taking issues related to violence into a societal conversation. Our support groups focus on the relationship between society and the individual. Violence is a political societal problem and must be addressed as such.

We offer different types of support. In our support groups, we invite 4 people to a 4-week course. We meet once a week in Copenhagen, for 2 hours per walk. The group will be led by a group leader. We work based on peer to peer - also called mutual support methods. This means that our group leader leads the group through the person's own knowledge and experience with topics related to violence.

Vi opstarter nye støttegrupper i marts og april 2023

Tilmeld på mail stoettegrupper@talomvold.dk Få mere viden, eller ring til os tirsdage mellem 10:00-14:00 på 60 56 46 33

+ 40 år den 22.03.23 kl. 16:30-18:30 (fysisk eller online)

30-40 år den 04.04.23 kl. 16:30-18:30 (fysisk eller online)

 

18-30 år den 10.04.23 kl. 16:30-18:30 (fysisk eller online)

Grupperne er gratis, men har du mulighed for at være medlem af foreningen, støtter du vores generelle forebyggende arbejde.  Medlemskaberne koster fra 100 årligt. Meld dig ind right here 

4-week support group course in CMA

In our support groups, we invite 4 people to a 4-week course. We meet once a week in Copenhagen, for 2 hours per walk. The group will be led by a group leader. We work based on peer to peer - also called mutual support methods. This means that our group leader leads the group through the person's own knowledge and experience with topics related to violence.

Mutual support methods, can be defined as a method whereby support comes from people with similar lived experience. The support is mediated though mirroring and recognition. Through empathy and active listening, we address feelings of isolation and loneliness.

Studies of peer support show, that the method can prevent depression, anxiety and loneliness. We believe that this is about experiencing an open-minded community and non-judgemental spaces, where the participants can share and open up to healing with other people. The participants tell us that throughout the four weeks, they experience a sense of community in particular way, which helps to re-establish trust and belonging in other social settings.

 

Genkender du en eller flere af disse ting?

Er du blevet kaldt for grimme ting, kritiseret for din person eller dine evner? Har du fået en følelse af ikke at være god nok og ikke at kunne leve op til andres og dine egne forventninger? Er du blevet usikker på din egen hukommelse, eller opfattelse af en situation, og at det er dig, der altid er problemet? Har du fået at vide hvilket tøj du kunne have på, når du skulle ses med venner? Er du blev kontrolleret i hvem du måtte ses med, eller hvad du måtte spise? Har din partner stillet krav til hvor meget sex I skal have? er du blevet ydmyget, udskammet eller har du følt dig nedværdiget? Er dine personlige beskeder blevet læst uden tilladelse? Har din partner truet med at tage børnene, eller at gøre skade på dig eller dine nærmeste eller truet med selvskade såsom selvmord? Har du trukket dig fra venner og familie fordi det var for svært at sætte ord på udviklingen i fx. et parforhold?

Lyder nogle af disse udsagn bekendte for dig? Så har du måske været i en voldelig relation. 

Hvad er vold? Hvornår er det vold? Er vold spark, fysiske slag? Hvad med psykisk vold? Vores støttegruppe er for dig kan genkende til et eller flere af disse udsagn, og har haft svært ved at forstå og forklare det. Fra individuel terapi til støtte i et fællesskab 

Har du lyst til at blive en del af et helende fællesskab? Center for Magtanalyse tilbyder specialiseret peer-support til mennesker, der søger viden om vold.

Vi ved at mange der har været udsat for vold finder det svært at tale med eksperter, fordi folk der ikke genkender oplevelser relateret til vold eller former for diskrimination kan komme til at fremmedgøre den udsattes oplevelser yderligere. Peer-support kan være med til at flytte heling væk fra terapirum og ud i det større samfund. I grupperne yder vi psykosocial støtte, tilbyder psykoedukation til specifikke voldsformer.

Vi opfatter vold som et samfundsanliggende og ikke et kun et personligt problem. Vi forstår at voldsforebyggelse må betragtes som en handling mellem person og samfund, og ikke mellem den udsatte og den udøvende. På den måde kan vi engagere større politiske tiltag og handlingsplaner, som ser vold mod personer som en belastning for samfundet og personen, og ikke alene som den enkeltes problem.

Target group

On average, in our evaluations, people seek support 5-10 years after they have been exposed to violence. When they are ready to receive support, it is essential that their needs are met. Support is necessary - also many years after violence.

Our target group often seeks spaces where they can share experience, knowledge and be part of a community.

In 2019, when we started the first support groups, we found that one of the core challenges for the people who have been exposed to violence is that they doubt whether the violence has been 'bad enough' for them to receive support. Here are two things that characterise the target group:´


1) the participants try to solve the problem on their own. Either because they cannot afford support by professionals, or because they do not think their challenges are 'bad enough' to be addressed.

2) the participants think that others have been exposed to worse types of violence, and therefore they do not wish to take the space from someone who might need it more.
.

This is what violence sounds like

Nyt samarbejde

 

Therapy and discussion groups for survivors of attempted murder or people who fear or are threatened with murder by a partner or ex-partner

How can you heal after violence and talk about surviving an attempted murder or threats to your life?

We have entered into a collaboration between Exitcirklen - Ways out of psychological violence and the Center for Power Analysis (CMA) to provide support for and uncover a hitherto overlooked target group: Survivors of attempted murder. We limit the target group to people, regardless of gender, who have been exposed to threats of murder, and people who identify a probable fear of a possible murder attempt. The initiative for this project comes from the fact that the cooperating associations, which provide daily support to victims of violence, report that a significant part of the participants in the support courses identify threats of murder as a separate form of violence that has an impact on their lives after the violence. 

There is not much available knowledge about what escalation to violence looks like in a Danish context. Lack of knowledge can contribute to fear, reinforced and simplified stereotypes about who uses violence and who is exposed to violence. That is why we have set up therapy and discussion groups targeted at survivors and women who fear murder in the Exit circle's premises in Copenhagen.

The Center for Power Analysis will be responsible for knowledge gathering, including questionnaires and evaluations of the project.

The participants say that 6 months after ending the course, that they have gained new understandings of how violence has affected them and what to do for further healing. 6 months after the end of the course that the course has created an understanding of the significance of violence for their existence and further healing.

Follow us on social media

CVR 41393025