Center for Magtanalyse's project Talking about Violence was created with the aim of taking issues related to violence into a societal conversation. Our support groups focus on the relationship between society and the individual. Violence is a political societal problem and must be addressed as such.

Vi tilbyder forskellige former for støtte. I vores støttegrupper inviterer vi 4 personer ind til et 4 ugers forløb. Vi mødes en gang om ugen i København, i 2 timer pr. gang. Gruppen vil blive ledt af en gruppeleder. Vi arbejder ud fra peer to peer-også kaldet gensidig støttemetoder. Det betyder at vores gruppeleder leder gruppen gennem personens egen viden og erfaring med emner relateret til vold.

Nyt tilbud 

Terapi og samtalegrupper for overlevere af drabsforsøg eller personer der frygter eller trues med drab af partner eller ekspartner

Hvordan kan man hele efter vold og tale om at overleve et drabsforsøg eller trusler på livet?

Vi er gået ind i et samarbejde mellem Exitcirklen – Veje ud af psykisk vold og Center for Magtanalyse (CMA) om at yde støtte til, og afdække en hidtil overset målgruppe: Overlevere af drabsforsøg. Vi afgrænser målgruppen til personer uanset køn, som har været udsat for trusler om drab, og personer der identificerer en sandsynlig frygt for muligt drabsforsøg. Initiativet til dette projekt kommer af, at de samarbejdende foreninger, som dagligt yder støtte til voldsudsatte, melder, at en betydelig del af deltagerne i støtteforløbene identificerer trusler om drab som en særskilt voldsform, der har indflydelse på deres liv efter volden. 

Der findes ikke meget tilgængelig viden om, hvordan optrapning til vold ser ud i en dansk kontekst. Manglende viden kan medvirke til frygt, forstærkede og forsimplede stereotyper om hvem der anvender vold, og hvem der udsættes for vold. Derfor har vi oprettet terapi- og samtalegrupper målrettet overlevere og kvinder der frygter drab i Exitcirklens lokaler i København.

Center for Magtanalyse vil stå for vidensindsamling, herunder spørgeskema og evalueringer af  projektet.

4-ugers støttegruppeforløb i CMA

I vores støttegrupper inviterer vi 4 personer ind til et 4 ugers forløb. Vi mødes en gang om ugen i København, i 2 timer pr. gang. Gruppen vil blive ledt af en gruppeleder. Vi arbejder ud fra peer to peer-også kaldet gensidig støttemetoder. Det betyder at vores gruppeleder leder gruppen gennem personens egen viden og erfaring med emner relateret til vold.

Mutual support methods, can be defined as a method whereby support comes from people with similar lived experience. The support is mediated though mirroring and recognition. Through empathy and active listening, we address feelings of isolation and loneliness.

Studies of peer support show, that the method can prevent depression, anxiety and loneliness. We believe that this is about experiencing an open-minded community and non-judgemental spaces, where the participants can share and open up to healing with other people. The participants tell us that throughout the four weeks, they experience a sense of community in particular way, which helps to re-establish trust and belonging in other social settings.

 

Many people who have been exposed to violence find it difficult to talk to experts, such as psychologists, as experts traditionally do not use peer-methods. Not using peer-methods can create an asymmetrical relation where the expert might not recognise experiences related to violence which can further alienate the victim's experiences. We believe that peer to peer support can help move healing away from therapy rooms and into the larger community. In the groups, we provide 'social education' to emphasise the link between inequality and violence.

From psychoeducation to social education 
From "psychoeducation" to "social education" means that violence is a political social issue and not a personal problem. We understand that violence prevention must be regarded as an action between person and society, and not between the victim and the perpetrator. In this way, we can engage in larger political initiatives and action plans that perceives violence against individuals as a burden on society.

Target group

On average, in our evaluations, people seek support 5-10 years after they have been exposed to violence. When they are ready to receive support, it is essential that their needs are met. Support is necessary - also many years after violence.

Our target group often seeks spaces where they can share experience, knowledge and be part of a community.

In 2019, when we started the first support groups, we found that one of the core challenges for the people who have been exposed to violence is that they doubt whether the violence has been 'bad enough' for them to receive support. Here are two things that characterise the target group:´


1) the participants try to solve the problem on their own. Either because they cannot afford support by professionals, or because they do not think their challenges are 'bad enough' to be addressed.

2) the participants think that others have been exposed to worse types of violence, and therefore they do not wish to take the space from someone who might need it more.
.

This is what violence sounds like

The participants say that 6 months after ending the course, that they have gained new understandings of how violence has affected them and what to do for further healing. 6 months after the end of the course that the course has created an understanding of the significance of violence for their existence and further healing.

Follow us on social media

CVR 41393025