Vores fundament

Vision

Et Danmark uden vold!

Mission

Erfaringsaktivisme: Vi bryder tabuer ved at tale, og dele viden, om vold.

Støttegrupper og fællesskaber: Vi heler og forebygger vold gennem gratis gruppeforløb til alle voldsudsatte.

Vidensdeling: Gennem vores vidensafdeling formidler vi vores viden om vold. Vi skaber indsigt gennem magtanalyser og folkeoplysning i ulighedens og voldens kompleksiteter. Vi tilbyder strategier til individer og samfundsinstanser for at afmontere vold i det private og det offentlige rum.

Værdier 

Fællesskab – Lighed – Evidensbaseret viden – Empatisk modstand – Uddannelse og Feminisme.

Vi implementerer vores værdier i vores foreningsliv og i alle vores arbejdsgange.

Foreningens struktur og opbygning