Bliv medlem

Bliv medlem 
Vil du være med til at skabe et Danmark uden vold? Bliv medlem og støt arbejdet.

Hver måned afholder vi informationsmøder og fortæller om vores arbejde og de forskellige tilbud. Efter mødet inviteres nye til at blive medlemmer. Når man er medlem får man adgang til disse tilbud. 

Alle tilbud er gratis, dog skal man skal være medlem af foreningen for at kunne deltage i aktiviteterne: 

  • Støttegrupper
  • 1:1 rådgivning

Hvorfor støtte os?
Som medlem er du med til at støtte vores arbejde, støttegrupper for voldsudsatte og hjælper os med at nå i mål med visionen: et Danmark uden vold!

Hvad gør jeg?
Indtil vi får vores egen platform for økonomisk støtte oppe at køre, kan du:

MobilePay 555744

Bankoverførsel reg.nr 9570 kontonr.nr 0013129991

Vi vil venligst bede dig om at skrive navn og efternavn i overførslen, og efterfølgende sende en mail til os på centerformagtanalyse@gmail.com  med dit navn og ‘medlemskab’ i titlen. Vi bruger din mail til at sende nyhedsbrev.


Modtagede bevillinger

2022 Frederiksberg Kommune § 18-puljen: 25.000 kr

2022 Københavns Kommune § 18-puljen: 55.000 kr

2021 K.Vindernes Fond: 20.000 kr

2021 Københavns Kommune §18- puljen: 65.000 kr

2020 Snapslanten og KBH + på 7.500 kr


I 2020 indsamlede vi i alt 2.843,35 kr via private donationer. Donationerne blev øremærket til støttegrupperne.

Ud af det indsamlede beløb gik 1.642,35 til opkvalificering af viden og forplejning af frivillige. De resterende 1.200 blev brugt til administration af bankgebyrer og indsamlingstilladelser.

Regnskabet fra 2020-2021 er godkendt af Civilstyrelsen.


CVR: 41393025