Den frivillige forening Center for Magtanalyse (CMA) blev stiftet i vinteren 2019 på Nørrebro i København. Foreningen er opstået på baggrund af et videnskabeligt speciale i antropologi – en undersøgelse af sammenhænge mellem vold, magt og tavshed i Danmark. En del af specialet var at underøge voldudsattes håndteringen af vold, og de muligheder voldsudsatte kan opsøge i Danmark.

I CMA arbejder vi ud fra en hypotese om, at der hvor der er ulighed er der grundlag for vold. Vi analyserer politiske, sociale, kulturelle strukturer og fænomener for at forstå voldens kompleksiteter.
Vi henter inspiration i queer- og intersektionel og feministisk metoder og tænkning.

Vi opdeler foreningens arbejde i forskellige indsatser. Læs mere om de forskellige indsatserne under ‘indsatser’.

Følg med