Velkommen til Center for Magtanalyses hjemmeside

Vi er en medlemsbaseret forening. Vores vision er er stoppe mænds vold mod kvinder, minoriteter og andre mænd i Danmark.

Vi arbejder med erfaringsbaseret viden om vold, forskning om vold og igennem aktivisme sætter vi fokus på hvad vold er, og hvordan vold altid hænger sammen med magt og ulighed. Vi anvender vores viden vi til at:

1) Påvirke den politiske dagsorden via indspark til politiske udspil, møder med politikere og myndigheder.

2) Vi opbygger alliancer og samarbejdspartnere på kryds og tværs af andre foreninger.

Som medlem i foreningen tilbyder vi netværk, gratis gruppeforløb til voldsudsatte, 1:1 sparring og rådgivning om voldsforebyggelse.


På hjemmesiden kan du lære mere om vores arbejde, indsatser arrangementer og støttegrupper.

Under fanen ‘Nyheder’ -> ‘Erfaringer’ kan du følge med i vores tidligere arbejde.


Seneste nyt:

2021, 20 september

Læserbrev i Information ”Der er nu to krænkere i din regering, Mette Frederiksen. Det valg bør du genoverveje” af Anna My, Anna Bernsen, Ditte Bjerregaard, Emilie Blendstrup og Minna Katz

https://www.information.dk/debat/2021/09/to-kraenkere-regering-mette-frederiksen-valg-boer-genoverveje?fbclid=IwAR0F3Fqc2K_lUhuGTBDVGgOPuUuV4F-d-4yScTE9dxiEQU1mYaQO3fpmX2Y


Vi har en klumme med i ALT.dk. Klummen er en kommentar til den seneste tids Brian Mørk- og Naser Khader-show og #dajegsagdefra
Igennem begrebet fawning tager medstifter af foreningen Ditte Bjerregaard fat i hvorfor man ikke altid kan sige fra, når man udsættes for vold og viser hvordan ikke-fysiske former for modstand, også er modstand.

https://www.alt.dk/artikler/ditte-bjerregaard-om-dajegsagdefra-og-vold


Radio Loud, Udråb interviewede Burcu Habibi om hendes store arbejde bag den nye indsats ”STOP seksuel vold mod børn” 

Lyt med:

https://loud.land/episode/boern-og-unge-skal-ikke-leve-med-overgreb-i-tavshed/


Center for Magtanalyses projektleder for vores støttegrupper Anna My er med hos Radio Loud. Anna My vil blandt andet dele sin egen fortælling om den vold hun har været udsat for og belyse hvordan volden, som inkluderer tortur og frihedsberøvelse har stærke sammenhænge med sexisme og andre usynlige voldsformer.

https://loud.land/podcast/udraab/


Vi med på @radio4dk hvor vi skal tale om den bevilling, som Dialog mod Vold har modtaget til at forebygge vold over de næste år. Stort tillykke til dem for deres seje indsats!

Vi skal selvfølgelig også tale om Center for Magtanalyse, og hvordan vi arbejder med voldsforebyggelse i praksis. Noget vi håber på, at vi vil komme ind på i aften er, hvordan voldsforebyggelse i Danmark centrerer sig primært om de mest udsatte grupper af voldsudsatte, hvilket har nogle alarmerende konsekvenser for den brede voldsforebyggelse.

Først og fremmest fordi det betyder, at ingen varetager forebyggelse af den vold, som den største del af befolkningen bliver udsat for. Udover CMA’s støttegrupper, @exitcirklen og @daregender findes der ikke tilbud til personer, som ikke identificerer sig som direkte kriseramte. Denne gruppe ser ofte sig selv som ‘for stærke’ til at modtage hjælp, men i de fleste tilfælde ser vi, at de i høj grad lever med store konsekvenser fra volden og har brug for hjælp og støtte til at komme videre.

Vi sætter fokus på, at staten ikke sætter nok midler af til reel voldsforebyggelse. Vold i nære relationer koster årligt staten ca. en milliard kr. (se mere på www.levudenvold.dk).Vi har brug for hjælp til at fortsætte arbejdet. Støt vores arbejde, donér, meld dig ind i foreningen http://www.talomvold.dk/stoet-os/, følg med på foreningens Facebook-side, del vores opslag eller fortæl folk om os. Vi har brug for alt den støtte, vi kan få.

https://www.radio4.dk/program/aftenradio/


Den 21 maj 2021 konstituerede vi Center for Magtanalyse officielt med en bestyrelse. Det sidste år har været en vild rejse. Vi har sammen bygget en forening op fra bunden, søgt funding, taget møder med politikere, dannet alliancer med andre organisationer, skrevet artikler, deltaget i offentlige debatter, skabt offentlige debatter, demonstrationer, produceret podcasts, lavet events, konferencer og meget mere.


Ditte Bjerregaard gæstede Radio Ronkedors “Den gamle gris og feministen”. I podcastepisoden sætter hun ord på hvad vold er, og hvordan vi arbejder med voldsforebyggelse i foreningen Center for Magtanalyse.


Følg med på vores sociale platforme