Center for Magtanalyse er stiftet af en gruppe ildsjæle og iværksættere. Tilsammen strækker vores videnskompetencer sig fra antropologi, etnologi, psykologi, udviklingsstudier, teatervidenskab, internationale studier, og anvendt filosofi.

Vores ekspertiser kombineret muliggør et tværfagligt blik på vold og ulighed, der både favner individets psykosociale smerte og behov, og sætter dette i et samfundsmæssigt perspektiv historisk, socialt og kulturelt og kan skabe nye strategier til afmontering af vold og ulighed i samfundet.

Ditte Bjerregaard hun/hende, antropolog, 30

Specialiseret i køns- og voldsstudier.
Medstifter af foreningen og fungerer som koordinator for de forskellige indsatser.

Frederikke Bonde hun/hende, stud.psykologi, 25

Specialisering i social-, udviklings-, og integrationspsykologi.

Alberte Lykke hun/hende, organisationskonsulent, 26

Specialiseret i forandringsprocesser, praksisfællesskaber, arbejdsmiljø, CSR, anti-diskrimination,  mikroaggressioner

Event- og workshop koordinering team

Noura Bittar Søborg hun/hende

TEDx Speaker and human rights advocate with BA degrees in political sciences, diplomacy and international studies and MSc in social entrepreneurship & management. 

Anna Maria Blicher Skanborg , hun/hende, cand.mag. i Teater- og Performancestudier 

Specialiseret i fysisk teater, storytelling og i hvordan dramapædagogiske processer kan anvendes uden for den traditionelle teaterramme, bl.a. i forbindelse med traumebearbejdelse og diskrimination.

Tal om vold- og støttegruppelederne

Neel Larsen hun/hende. stud.MSc i psykologi og socialvidenskab, 30 

Psykisk vold, personlig- og strukturel retfærdighed. Narcissisme, grænsesætning, skam, skyld og magt samt neuroplasticitet i hjernen. 

Anna My she/her, stud.MSc in Psychology, 28

Specializing in clinical psychology, sexologist. 

Hallah Al Wandi she/her, psychologist, 33

Specialized in in neuro-, workorganisation- women’s economical rights, and narrative psychology

Paige hun/hende, mediegrafik studerende, 20
Interesser: kunst, aktivisme, politik, ligestilling

Rådgivning og ligestillingskonsulent

Lærke Thrysøe Nielsen hun/hende, kandidat i udviklingsstudier og globale kønsstudier, 28
Tidligere har jeg beskæftiget migmed mænds vold mod kvinder både teoretisk og i praksis. Interesser: Psykologi, feminisme og tekstskriveri.

Filmhold

Minna Katz

Minna Katz hun/hende, visuel antropolog, 29

Specialiseret i Israel og militarisering af ungdom. 
Interesser: film og visuelle metode udviklinger


Aktion Separat Ligestillingsministerium.
Læs mere om dette under ‘indsatser’

Maya Daverne, hun/hende, psykologi- og socialvidenskab, 23 

Interesser: Spiritualitet, musik, sundhed,

Freja Grøsfjeld Bitsch, hun/hende, socialvidenskab & psykologi, 22

Interesser: feminisme, kriminologi, litteratur

Mathilde Leibølle Michelsen, hun/hende, socialvidenskab & kultur-og sprogmødestudier, 23

Interesser: Lave kunst, dans, yoga, kampsport.

Mona Pedersen hun/hende, psykologi- og socialvidenskab studerende, 24

Interesser: Kriminologi, social ulighed, ligestilling, rådgivning

Isabella Hansen Lie hun/hende, psykologi- og socialvidenskab bachelorstuderende, 20

Interesser: kriminologi, kunst, film, filosofi, musik


Femicide Watch

Anna Bernsen, hun/hende, journalist og stud.cand.soc i kriminologi ved Aalborg Universitet, 26 Specialiseret i skreven journalistik, sociale medier og formidling. Følg desuden Annas arbejde med formidling af kriminologi på @kriminologisk på Instagram. 

Caro M. Rask, hun/hende, antropolog, 40

Specialiseret i elitære magtstrukturer og Human Rights