Vi er 50+ frivillige fordelt på to lokalafdelinger i København og Aalborg

 

Center for Magtanalyse er stiftet af en gruppe ildsjæle og iværksættere. Tilsammen strækker vores kompetencer sig fra antropologi, psykologi, kriminologi, udviklingsstudier, teatervidenskab, internationale studier og anvendt filosofi. 

Disse ekspertiser muliggør et tværfagligt blik på vold og ulighed, der både favner individets erfaring og behov, og sætter dette i et samfundsmæssigt perspektiv som kan skabe nye strategier til stoppe vold og ulighed i samfundet. I vores arbejde kan vi se, at fysisk vold ofte er forbundet med diskrimination, eksempelvis racisme og sexisme. 

Det betyder, at når personer identificerer at have været udsat for fysisk vold, har de typisk også været udsat for verbale diskrimination. Derfor behandler vi diskrimination og psykiske voldsformer på lige fod med fysiske voldsfomer.

Målgrupper 

Har du været udsat for vold?
Er du pårørende til en voldsudsat?
Har du udsat nogen for vold?
Vil du lærer at forebygge vold?

Så er du vores målgruppe!

Vores støtte, uanset om det er i en samtale om udsathed, eller om du vil lære at forebygge vold gennem undervisning, så er udgangspunktet det samme!

Vi er voldsudsatte og eksperter i at forebygge vold. Vi samskaber viden til forebyggelse i  fællesskaber. Sammen udfordrer vi skadelige normer og sætter gang i samtaler om trivsel. 

Metoder og forandringsstrategi

Vores organisatoriske metoder afspejler vores vilje til at modarbejde former for vold

Som videns- og kompetencecenter med fokus på peer-to-peer metoder er vi eksperter inden for forebyggelsesstrategier. Vi bygger politik i samarbejde med mennesker, politikere og virksomheder.

Vi trækker på vores egne personlige erfaringer samt bringer og konceptualiserer viden fra personer, der også har oplevet vold. Vi bruger denne viden, når vi udformer målrettede handlingsplaner, digital fortalervirksomhed og uddanner deltagere, fagfolk og studerende, især ved at gøre det muligt for enkeltpersoner at omforme negative erfaringer til stærk, inkluderende politik mod mistrivsel.

Mellem videnskab og virkelighed

Vores arbejde er både teoretisk og feltorienteret. Vores team har dybdegående viden om vold, de fleste har mærket volden på egen krop og vi repræsenterer til sammen en bred vifte af ekspertbaggrunde inden for antropologi, psykologi, kultur- og kønsstudier, journalistik, økonomi og kommunikation.

Med vores fælles tværfaglige indsats er vi i stand til aktivt at forebygge og udvikle innovative løsninger på komplekse sociale problemstillinger. Vores styrke er metodeudvikling og dybdegående viden om vold.

Nye måder at tale om vold på

Center for Magtanalyse blev stiftet i 2019 i København af voldsudsatte til voldsudsatte.

“Vi sætter fokus på vold som et samfundsproblem – og ikke det enkelte individs problem.”

Center for Magtanalyse er et fællesskab, hvor medlemmer får redskaber til og sprog for at forstå og tale om volden og derved skabe den samfundsmæssige forandring for at komme volden til livs. Vi hjælper voldsudsatte med at få en aktiv rolle i bekæmpelsen af vold, og gøre dem til en aktiv del af forandringen ved at ændre deres selvforståelse fra at være handlingslammede til at være handlekraftige.  

 

 

 

Vi er støttet af: 

Mød bestyrelsen

Ditte Bjerregaard, hun/hende antropolog, forperson

I CMA er jeg forperson og leder fundraising og projektudvikling.

Kontakt mig på db-cma@talomvold.dkAnna Bernsen, hun/hende kriminolog og journalist, næstforperson 

Jeg er primært tilknyttet vidensafdelingen, hvor jeg leder projektet Femicide Watch-indsats. 

Kontakt mig på ab-cma@talomvold.dkKristina Eliasen, hun/hende

Mere info kommer snarest!

Emilie Blendstrup, hun/hende stud. cand.soc.

Jeg er leder i organisationssociokratiet og en del af vidensafdelingen 

Kontakt mig på eb-cma@talomvold.dk

 

Burcu Erbu Habibi, hun/hende underviser og forfatter

I CMA er jeg en del af Viden om Vold afdelingen. 

Kontakt mig på dbeh.cma@talomvold.dkSigne Skovgård Petersson hun/hende

Jeg har en baggrund som forretningsantropolog i den juridiske branche.

Jeg leder vores kommunikationsafdeling og så er jeg tilknyttet fundraising- og organisationssociokrati.

Kontakt mig på sp-cma@talomvold.dkAmy Debrock she/they

International relations, specialised in global gender studies

I am leading the local chapter of Aalborg. 

Contact Amy_cma@talomvold.dk