Hvem er vi?

Center for Magtanalyse er stiftet af en gruppe ildsjæle og iværksættere. Tilsammen strækker vores videnskompetencer sig fra antropologi, etnologi, psykologi, udviklingsstudier, teatervidenskab, internationale studier, og anvendt filosofi.

Vores ekspertiser kombineret muliggør et tværfagligt blik på vold og ulighed, der både favner individets psykosociale smerte og behov, og sætter dette i et samfundsmæssigt perspektiv historisk, socialt og kulturelt og kan skabe nye strategier til afmontering af vold og ulighed i samfundet.

Alle foreningens medarbejdere er frivillige.

Ditte Bjerregaard hun/hende, antropolog, 31

Specialiseret i køns- og voldsstudier.
Medstifter af foreningen og fungerer som koordinator for de forskellige indsatser.

Lea Raymond hun/hende, eventmager og frivilligkoordinator, 30

Faglig baggrund i oplevelsesvidenskab. Specialiseret viden om vold mod racialiserede minoriteter, herunder antisemitisme og islamofobi. Projektleder, markedsfører, økonomistyrer, organisationsudviklinger og iværksætter.

Alberte Lykke hun/hende, organisationskonsulent, 26

Specialiseret i forandringsprocesser, praksisfællesskaber, arbejdsmiljø, CSR, anti-diskrimination,  mikroaggressioner

Burcu Ebru Habibi, hun/hende

Specialiseret i pædagogik, kultur og sprog, børns seksualitet, forebyggelse af grooming og skabelse samtykkekultur.

Fundraising-team

Maja Styrk Andersen, 26 år, hun/hende

BA Designkultur

Jeg hjælper til med fundraising og i frivilligindsatsen. Her sørger jeg bl.a. for at skabe varme rammer internt i Center for Magtanalyse. Jeg tror nemlig på at en tryg base er en vigtig forudsætning for at kunne hjælpe andre. På et akademisk plan har jeg beskæftiget mig med feminisme både i naturvidenskabelige og humanistiske projekter. Tværfaglighed er nemlig en af mine store interesser!

Event- og workshop koordinering team

Josefine Buus Jacobsen, 28, hun/hende

Cand.mag. i Kulturformidling

Jeg er interesseret i at koordinere og realisere alt fra forskellige presse- og kommunikationsindsatser til afvikling af events indenfor en kulturorienteret ramme. I den forbindelse banker mit hjerte for at skærpe samfundets bevidsthed om de sociale uligheder, som præger manges hverdag, så vi i fællesskab kan få skabt et større fokus på forebyggelse og hjælp.

Noura Bittar Søborg hun/hende

TEDx Speaker and human rights advocate with BA degrees in political sciences, diplomacy and international studies and MSc in social entrepreneurship & management. 

Tal om vold- og støttegruppelederne

Anna My she/her, stud.MSc in Psychology, 28

Specializing in clinical psychology, sexologist. 

Filmhold og SoMe

Minna Katz

Minna Katz hun/hende, visuel antropolog, 29

Specialiseret i Israel og militarisering af ungdom. 
Interesser: film og visuelle metode udviklinger


Freja Grøsfjeld Bitsch, hun/hende, socialvidenskab & psykologi, 22

Interesser: feminisme, kriminologi, litteratur


Femicide Watch

Anna Bernsen, hun/hende, journalist og stud.cand.soc i kriminologi ved Aalborg Universitet, 26 

Specialiseret i skreven journalistik, sociale medier og formidling. Følg desuden Annas arbejde med formidling af kriminologi på @kriminologisk på Instagram. 

Emilie Blendstrup, 24, hun/hende 

Stud. Sociologi 

I Center for Magtanalyse sidder jeg i vidensafdelingen, hvor jeg undersøger og formidler kvindedrab i Danmark – såkaldte femicides. Gennem grundig undersøgelse og udfordring af eksisterende litteratur søger jeg at forstå sociale, kulturelle og strukturelle præmisser for ekstrem vold mod kvinder. Qua min uddannelse på sociologi har jeg opbygget stærke metodiske og teoretiske færdigheder som jeg sætter i spil i arbejdet med kortlægning og forskning af femicides.

Martin Spangsbro-Pedersen, 41, han/ham

Bogholder

Jeg sidder med den overordnede økonomi, budgetter mm. Derudover diverse administrativt arbejde og løbende fundraising. Ydermere er jeg en del af gruppen, der varetager politisk lobbyisme for Center for Magtanalyse.

Rikke Abraham Callesen, 27, hun/hende 

Antropolog 

Jeg er i gang med at skrive speciale i antropologi, der omhandler grænseflader i seksuelle møder. Sammen med en gruppe gymnasieelever har jeg gennem det sidst halve års tid udforsket forståelser af seksuelle grænser og forhandling af samtykke gennem samtaler, workshops og kreative øvelser. Jeg har tidligere arbejdet med voldsforebyggelse gennem min praktik hos Danner, og i Center for Magtanalyse bringer jeg både min teoretiske og praksiserfaring i spil gennem mit arbejde i vidensafdelingen. Her arbejder jeg på et uddannelsesprojekt og ønsker med min viden at bidrage til en samtale om grænser, samtykke og vold – også blandt børn og unge. Jeg har desuden haft en visuel tilgang til mit arbejde både på og uden for min uddannelse, hvor jeg har arbejdet med grafisk facilitering, produceret film og lige nu arbejder på en udstilling.

Aalborg Lokalafdeling

Anna Krogh Kjeldgaard, 26, hun/hende

BSc. I Psykologi, Stud.mag. i Kultur, Kommunikation og Globalisering

Jeg har gennem uddannelse, frivillig- og erhvervserfaring erhvervet mig kendskab til forskellige former for psykisk sårbarhed, trivsel og mistrivsel, både på det lokale og nationale niveau. Jeg er især optaget af, hvordan man skaber rammer for livskvalitet for forskellige befolkningsgrupper – særligt mennesker med psykiske sårbarheder. Endnu et vigtigt fokusområde for mig er, hvordan strukturel vold kan udfolde sig igennem kapitalistiske, neoliberalistiske tendenser.