Baggrund for projektet

I Danmark udsættes mere end 70.000 personer for vold i nære relationer årligt. Af de 70.000 kommer ca. 2.000 kvinder og ca. 1.900 børn årligt på krisecentre. Der findes meget lidt data eller viden om, hvad de resterende voldsudsatte gør efter volden.

Vi vil være dem man kan opsøge, hvis man har brug for et trygt rum, hvor man kan dele, hele og spejle sig i andre der har været udsat for vold.