Vi er opstået fra af en længsel om et trygt rum, hvor man kan dele, hele og spejle sig i andre der har været udsat for vold – uden fordømmelse.

Vi ved at der er et stort udsnit af den danske befolkning som i deres liv bliver udsat for vold. Vi ved også at denne gruppe ikke opsøger hjælp, fordi de ikke er i akut krise. Men mange lever alligevel med stor smerte og følgevirkninger af vold, som de fleste kan hele fra, hvis de møder støtte og tillid.

Vi ved at den største gruppe af voldsudsatte i Danmark, ikke opsøger hjælp, fordi de enten ikke ser deres situation som ‘slem nok’ til at modtage hjælp, eller fordi de frygter for de sociale konsekvenser der kan følge med når man identificerer at have været udsat for vold.

Vi ved at alt for mange personer som har været udsat for forskellige former for vold, ikke ved hvordan de kan håndtere volden og ender med at forblive tavse om volden.

I gennemsnit, i blandt dem som vi har haft i støttegruppe går der op til 10 år før de delte episoden.

Visionen for Center for Magtanalyse er et Danmark uden vold.

Vi tror på, at igennem oplysning om hvordan voldsudøvelse hænger sammen med ulige magtforhold, og nuancering af hvem der bliver udsat for vold, kan vi sammen skabe nye indsatser der vil stoppe volden.