Hvad er vold?

Socialstyrelsens definition af vold lyder:

Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – kan krænke en anden persons integritet. Eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider samfundets love og normer.


Vi følger Socialstyrelsens definition men udbygger voldsbegrebet til også at inkludere sprog. I vores arbejde kan vi se at diskriminationsformer, som eksempelvis sexisme og racisme, er tæt sammenhængende med fysiske voldsformer.

Det betyder, at når personer identificerer at have været udsat for sexisme, har de også i flest tilfælde været udsat for fysiske voldsformer.

De personer, som har været udsat for psykiske og diskriminerende voldsformer, har ofte ensartede symptomer med ofre for fysiske voldsformer – de ændrer adfærd, for ikke at blive udsat for vold igen.

Derfor behandler vi diskrimination og psykiske voldsformer på lige fod med fysiske voldsfomer.

Vi ser ikke, at der er nogen forskel på det fysiske voldsbegreb og diskrimination. Fordi når en udsat bliver gjort til genstand for en overgrebspersons minimerende kommentarer efterlader også dette den udsatte handlingslammet.

En konsekvens af sproglige overgreb, ligesom fysiske overgreb, er at den udsatte ændrer adfærd for ikke at blive udsat igen.

Vold er et begreb, der ofte dækker over tre overordnede kategorier: fysisk- seksuel- og psykisk vold. Derunder har vi i vores arbejde stødt på mere end 20 voldsformer. Fra digital vold, stalking, økonomisk vold sexisme, racisme, tykfobi, bifobi, queerfobi, transfobi, islamofobi og mange flere. Vi adskiller ikke voldsformer da vold ofte er sammenhængende med mere end en form for vold.